Voorbeelden van durfprojecten

Project 1

De aanpak in de trainingen voor leidinggevenden en die voor medewerkers is door de deelnemers gewaardeerd: de workshopaanpak, intensieve begeleiding in kleine groepen, aandacht voor ieders praktijk, de intervisie van leervragen en nabespreking van praktijkopdrachten. Medewerkers hebben enthousiast gereageerd: de aandacht voor de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen was een succesfactor. Medewerkers bereiden zich nu voor en gaan een gelijkwaardiger gesprek aan. read more →

Project 2

Deelnemers waren zeer te spreken over de persoonlijke aanpak waardoor ze veel zelfinzicht opdeden. De praktische benadering om met durf en daadkracht inzichten in praktijk te brengen (bv scherper verwachtingen afstemmen met de eigen leidinggevende) was voor velen confronterend maar heel leerzaam geweest. Leidinggevenden gaven aan dat ze veranderingen gezien hadden bij deelnemers. read more →

Project 3

Er was groeiende ambitie bij de deelnemers om Resultaatgericht Werken tot een succes te maken. De persoonlijke en praktische aanpak, het uitvoeren van praktijkopdrachten en de betrokkenheid van directie en P&O maakten dit traject tot een succes. read more →

Project 4

Dit begeleidingstraject is nog in uitvoering, we zijn nog geen 3 maanden aan de slag. Toch zijn de resultaten door de opdrachtgever al ‘boven verwachting’ genoemd. De helft van de outplacement kandidaten is al goed op weg naar ander werk, twee deelnemers hebben al een andere baan. read more →