Visie People’s Business

Organisaties onder druk, mensen onder druk
Organisaties vragen vaak veel van mensen. Die hoge eisen vinden plaats in omstandigheden die bovendien voortdurend veranderen. En die meer druk veroorzaken als het allemaal wat minder gaat, als de organisatie of afdeling ‘ in crisis’ verkeert.

In de comfortzone

En wat zie je als wij het moeilijk hebben in organisaties, afdelingen en teams?
We gaan ons onveilig voelen en trekken ons terug in onze comfort zone. We steken onze nek niet uit, we doen wat we al deden om geen fouten te maken, we nemen geen risico’s  en we willen niet opvallen. We vallen terug op vertrouwde taken,  vaardigheden waar we goed in zijn en gaan om met een vertrouwd kringetje van collega’s. Probleem is: op korte termijn werkt dit, op langere termijn niet. Nadelen zijn: de ‘challenge zone’  wordt kleiner, we pakken minder in plaats van meer uitdagingen aan. We blijven liefst buiten schot.
Terwijl de situatie juist vaak vraagt om pro-actief gedrag en durf!
Wie heeft zich wel eens  als een konijn in de koplampen gevoeld?
Kan ik nog wel veranderen, kan ik nog iets anders doen?

Durf loont!
People’s Business gaat er vanuit dat het goed voor organisaties en voor mensen is om durf te ontwikkelen. Veel routine en weinig durf maken mensen kwetsbaar en leiden op termijn vaak niet tot een positief werkleven.
Er is durf nodig om eigen ambities in werk te uiten, een  leidinggevende, collega of medewerker aan te spreken, om op nieuwe klanten af te stappen en veranderingen positief tegemoet te treden. Of om uit de veiligheid van  de huidige functie te stappen en iets nieuws te gaan doen.
Durf kan zo veel opleveren: hernieuwde motivatie, nieuwe dingen leren, andere talenten aanspreken. Betere werkrelaties, vervulling van ambities, oplossen van conflicten, nieuwe opdrachtgevers, meer zelfvertrouwen en persoonlijke kracht!