Project 3

Klant:

Grote dienst in Rotterdam

Project:

Resultaatgericht werken met nieuwe gesprekscyclus, MD-traject

1. Achtergrond

People’s Business heeft voor leidinggevenden van deze dienst een trainingsprogramma uitgevoerd voor de ca. 80 leidinggevenden.

2. Leermethoden

Het trainingsprogramma bestaat uit: een trainingsdag met intensieve oefeningen met de cyclus, een Visie-opdracht rond het  maken van uitdagende resultaatafspraken met de eigen medewerkers en een forse praktijkopdracht. In het volgende blok worden de praktijkopdrachten doorgenomen en geoefend met ‘transparant aansturen en confronteren’ in beoordelingsgesprekken.

3. Verankering in de organisatie

Voor het programma Resultaatgericht werken werd een directeur gevraagd als Projecteigenaar op te treden. De directie volgde zelf ook dit traject. Alle P&O-ers namen deel aan het ontwikkelingstraject en gaven de leidinggevenden advies en feedback over de praktijkopdrachten. Hoofd P&O en de directeur/projecteigenaar evalueerden met ons het trainingstraject en spraken vervolgstappen af.

4. Resultaten Ontwikkelingsprogramma Resultaatgericht werken  

Er was groeiende ambitie bij de deelnemers om Resultaatgericht Werken tot een succes te maken.

De persoonlijke en praktische aanpak, het uitvoeren van praktijkopdrachten en de betrokkenheid van directie en P&O maakten dit traject tot een succes.

Referent: Directie en Hoofd P & O