Project 2

Klant:

Internationaal IT bedrijf

Project:

Training Persoonlijk Ondernemerschap  voor senior projectleiders

1. Trainingsdoelen en achtergrond

Bij dit internationaal opererende IT bedrijf was het doel dat projectleiders vanuit meer zelfinzicht hun huidige werk en loopbaan pro-actief benaderen en ineffectieve routines doorbreken. Ook van belang was dat de seniors als backbone van de organisatie nieuwe betrokkenheid opdeden met het bedrijf.

2. Leermethoden

De trainingen/workshops voor 4 groepen projectleiders hadden een sterk persoonlijk karakter, met veel mogelijkheden om zelfinzicht te vergroten. De kracht er van was dat we deelnemers stimuleerden om aan inzichten ook -gedurfde-  acties te koppelen. Zo werd inzicht omgezet in durf en daadkracht.

3. Inbedding in de organisatie

Het traject is uitgevoerd door trainers van People’s Business. Er waren interne begeleiders waar iedere deelnemer als vertrouwenspersoon bij terecht kon. Leidinggevenden hadden met deelnemers afstemmingsgesprekken na afloop om nieuwe resultaat- en ontwikkelingsafspraken te maken.

4.  Resultaat van de Workshops   

Deelnemers waren zeer te spreken over de persoonlijke aanpak waardoor ze veel zelfinzicht opdeden. De praktische benadering om met durf en daadkracht inzichten in praktijk te brengen (bv scherper verwachtingen afstemmen met de eigen leidinggevende) was voor velen confronterend maar heel leerzaam geweest. Leidinggevenden gaven aan dat ze  veranderingen gezien hadden bij deelnemers.