Project 1

Klant/project:

Dienst van een ministerie, training voor leidinggevenden en voor medewerkers

Onderwerp:

Durf en ambitie in functioneringsgesprekken

1. Trainingsdoelen en achtergrond

Het doel was om een cultuurverandering te bereiken naar een resultaatgerichte organisatie.

Daarbij moest het nieuwe functioneringsgesprekssysteem gaan leven. Doel was dat medewerkers en leidinggevenden uitdagender resultaatafspraken zouden maken en elkaar daarop zouden aanspreken.

2. Leermethoden

De trainingen/workshops voor 120 leidinggevenden en 300 medewerkers had een ‘leergroep-workshop’ karakter: veel inbreng en verantwoordelijkheid van de deelnemers en bespreking en oefenen van eigen casussen en leervragen.

3. Inbedding in de organisatie

Het traject is uitgevoerd door onze trainers samen met interne trainers van de dienst. Verder was een begeleidingsgroep ingesteld, met managers van de divisies. Daardoor was ‘de lijn’ betrokken.

4. Evaluatie en resultaat van de Workshops
(overgenomen uit de evaluatie van het hoofd P&O)

De aanpak in de trainingen voor leidinggevenden en die voor medewerkers is door de deelnemers gewaardeerd: de workshopaanpak, intensieve begeleiding in kleine groepen, aandacht voor ieders praktijk, de intervisie van leervragen en nabespreking van praktijkopdrachten. Medewerkers hebben enthousiast gereageerd: de aandacht voor de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen was een succesfactor. Medewerkers bereiden zich nu voor en gaan een gelijkwaardiger gesprek aan.

Referent: het hoofd P & O van deze dienst.