P.O.P.-training

Motto: je kunt meer met je ambities (dan je denkt), als je actie onderneemt en durft!

Achtergrond

Belangrijk voor medewerkers  -en voor organisaties is- dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. En dat ze zich gemotiveerd blijven voelen en verbonden met de organisatie.

Gerichte aandacht voor ambities en ontwikkelingswensen van medewerkers is daarbij essentieel.

Als aanscherping en verdieping op het functioneringsgesprek (of planningsgesprek) kan het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (P.O.P.) daar een krachtig instrument voor zijn.

In een korte, intensieve training leren deelnemers om zelf actief sturing te geven aan hun P.O.P., zowel voor korte termijn ambities als voor loopbaanwensen.

Doelgroep

In principe is een P.O.P. training bedoeld voor alle medewerkers. Niet alleen voor de  ‘high potentials’ maar voor alle medewerkers die behoefte hebben aan reflectie en stimulans om met korte en lange termijn ambities aan de slag te gaan.

Factoren voor succesvolle deelname zijn: openheid om je zelf kwetsbaar op te stellen en bereidheid om daadwerkelijk met inzichten en opdrachten uit de training aan de slag te gaan.

Resultaat en inhoud P.O.P. training

 Je leert je ambities beter kennen (korte termijn):

  • Je verheldert je korte termijn doelen als verdieping op je planning- en functioneringsgesprek
  • Daarbij vind je antwoorden op vragen als:

welke rol ambieer ik in mijn huidige werk? Op welke competenties wil ik me verder bekwamen? Welke competenties ‘moet’ ik leren? Welke taken wil ik meer/minder uitoefenen? Welke ondersteuning heb ik daarbij nodig van mijn leidinggevende?

 Je maakt een start met je loopbaanontwikkeling:

  • je maakt een eerste verkenning: wat wil ik over 3 tot 5 jaar?
  • je leert welke concrete stappen je kunt zetten om je loopbaanvisie vorm te geven

Door middel van praktijkopdrachten krijg je meer zelfinzicht in sterke en zwakke kanten en in je loopbaanwensen.

 Je leert een krachtig P.O.P gesprek te voeren met je leidinggevende over je ambities.

Je leert:

  • hoe je je ambities, kwaliteiten en successen overtuigend kan presenteren aan je leidinggevende (STARR methode)
  • rekening te houden met de belangen van je leidinggevende en om te gaan met bezwaren
  • te sturen op goede, concrete (SMART) afspraken met je leidinggevende.

 Je leert veel van andere deelnemers.

In deze training leren intensief van elkaar, mede door de stevige praktijkopdracht die uitgevoerd wordt voorafgaand aan de Follow-up bijeenkomst.

Werkvorm

1 dag training + ½ dag Follow-up bijeenkomst. Na de 1e dag krijgen de deelnemers een stevige praktijkopdracht mee.

Het is een intensieve training, er zijn twee trainers per groep van max. 12 deelnemers.

In de training: workshops met concrete P.O.P. opdrachten, discussies en intensief oefenen van P.O.P. gesprekken. Deelnemers gaan intensief aan de slag in kleine subgroepen. In kleine groepen bespreken en oefenen de deelnemers eigen praktijksituaties. En leren van elkaars feedback en tips.