Opdrachtgevers

Enkele organisaties waarvoor wij recent gewerkt hebben:

Gemeente Amsterdam; D.M.O. (Dienst Maatschappelijke Ondersteuning)
Gemeente Amsterdam: ProjectManagement Bureau (PMB)
Gemeente Rotterdam; dS+V (Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ericsson Nederland
T.N.O.
RIVM
Hogeschool Utrecht