Loopbaanbegeleiding

De begeleiding heeft vaak de volgende opbouw:

Oriënterend gesprek

In het oriënterende gesprek wordt onderzocht wat de begeleidingsbehoeften van de deelnemer zijn en de gewenste resultaten.

Aanpak: theorie en enkele oefeningen binnen het Loopbaantraject

(kunnen wijzigen, de opdrachten worden aangepast aan de deelnemer)

 • Biografie-opdracht
 • Zelfanalyse opdrachten tav eigen kwaliteiten (met onder andere de S.T.A.R.R. methode)
 • Kernkwaliteiten/valkuilen kwadrant van Offman
 • Feedback-opdrachten mbt eigen kwaliteiten en potentieel
 • Waardenopdracht: het in kaart brengen van belangrijke waarden in het werk
 • Loopbaanwensen opdrachten zoals: omgekeerde vacatures, droombaan inventarisatie, 8 loopbaanvragen
 • Focus opdracht: wat wil/wat kan ik, wat is de best passende volgende stap, Top 3  vaststellen van toekomstige functies
 • Theorie en praktische vaardigheden tav het voeren van oriënterende netwerkgesprekken om loopbaanrichtingen en ambities te toetsen (realiteitscheck), spiegelen van over- en onderschatting
 • Oefenen van ‘2 minutes of fame’: je zelf krachtig presenteren (kwaliteiten en focus) in netwerk- (en evt. sollicitatie-) gesprekken.
 • Hands-on contact met de cliënt per telefoon en email over de voortgang
 • Werkboek Loopbaantraject en vakliteratuur

Begeleidingsbijeenkomsten

De begeleiding vindt meestal plaats in een serie van 5-7 bijeenkomsten.
Buiten het oriëntatiegesprek zijn er 4-6 vervolgbijeenkomsten en een afsluitend gesprek met een gemiddelde duur van 2 uur per gesprek.

Praktijkopdracht en verslag

Aan het eind van elke bijeenkomst formuleren deelnemer en trainer een ‘praktijkopdracht’ en wordt de deelnemer gevraagd om voor de volgende keer een verslag te maken.

Onderwerpen in het verslag zijn:

 1. leerpunten van de vorige bijeenkomst: wat heeft de deelnemer geleerd/wat heeft hem/haar geraakt
 2. welke praktijkacties heeft de deelnemer uitgevoerd, met welk resultaat, wat waren moeilijkheden of dilemma’s bij het uitvoeren van de praktijkacties
 3. uitwerken van de eigen leervragen of onderwerpen voor de volgende bijeenkomst
 4. feedback op de vorige bijeenkomst.

Afsluitende bijeenkomst

In de laatste bijeenkomst wordt het begeleidingstraject geëvalueerd. De loopbaanfocus is in die fase helder. Het begeleidingstraject wordt geëvalueerd. Indien nodig worden concrete vervolgacties op een rijtje gezet.