Individuele outplacement

Soms kan het niet anders, dan moeten werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen. Dat kan voor de medewerker een grote schok betekenen, vaak gepaard gaand met sterke gevoelens van boosheid, angst, verdriet en verlies.

Dan ontstaan er vragen als: ‘Hoe moet het nu verder met mijn toekomst? Wat staat me allemaal te wachten? Hoe snel vind ik een andere passende baan? Welke volgende stappen ga ik zetten? Zit men op de huidige krappe arbeidsmarkt nog wel op mij te wachten? Wat heb ik te bieden? Waar ben ik echt goed in?

Vragen die in ons outplacementtraject uitgebreid aan de orde komen. Ons doel daarbij is te komen tot een ‘Afscheid zonder verliezers’.

Opbouw individuele begeleiding

Wij begeleiden op een persoonlijke, intensieve en praktische manier. Onze aanpak is drievoudig en heeft impact. Zowel in de loopbaanbegeleiding als bij de arbeidsmarktbenadering. Ieder outplacementtraject start met een intake waarin de uitgangspunten en de gewenste uitkomsten worden besproken.

Het beoogde resultaat daarbij is dat u een nieuwe baan bij een andere werkgever vindt of dat er een andere passende oplossing is gerealiseerd.

Loopbaanbegeleiding

Doel van de begeleiding: u heeft een heldere, realistische loopbaanfocus. De Loopbaancoach begeleidt u ondermeer bij:

– de verwerking van het verlies van werk, collega’s, zekerheid;
– tests en zelfanalyse op eigen kwaliteiten, competenties en drijfveren;
– het vaststellen van belangrijke persoonlijke waarden in het werk;
– het initiëren en voeren van de eerste oriënterende gesprekken op de arbeidsmarkt (realiteitscheck van loopbaanwensen en -opties);
– het omgaan met valkuilen en (negatieve) overtuigingen ten aanzien van werk, de eigen bijdrage, het werk zoeken en het contact maken met mogelijke werkgevers;
– het vaststellen van de focus: Ik wil in díe branche, in díe cultuur, met dát takenpakket werken’.

U krijgt daardoor zicht op de eigen loopbaan en op welke baan nu het beste past. En u wordt gestimuleerd om direct te starten met ‘gedurfde’ stappen: (oriënterende) netwerkgesprekken, en sollicitatiegesprekken.

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt benadering

 

Netwerk- en sollicitatie begeleiding

Doel van de begeleiding: U leert krachtig en effectief te netwerken en te solliciteren.

 

– begeleiding naar een overtuigende presentatie: loopbaanfocus en eigen bijdrage naar de arbeidsmarkt

– training in ‘actief netwerken’ en een effectieve arbeidsmarktbenadering anno 2009

– het ontwikkelen van een persoonlijk arbeidsmarktplan (welke organisaties benaderen + ‘contactplan’)

– het maken van een wervend curriculum vitae + Linked-in profiel

– voorbereiding en oefening in contactleggen en het voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken

– begeleiding per telefoon en email van alle sollicitatie- en netwerkactiviteiten.

 

 

Samenwerking

Wij werken daarbij ook samen met werving- en selectie specialisten. Zodra u uw ‘persoonlijk’ arbeidsmarktplan gemaakt heeft, wordt extra ondersteuning aangeboden door informele openingen op te sporen en, waar mogelijk, volgt introductie bij potentiële werkgevers.

 

Juist nu de arbeidsmarkt krap is, is deze dubbele arbeidsmarktbenadering essentieel !