Groepsoutplacement (concept-aanpak)

Opbouw groepsbegeleidingWe spreken hier van een conceptaanpak omdat iedere organisatie een toegesneden aanpak vergt. Na een afstemmingsgesprek kunnen wij een maatwerk begeleidingsvoorstel uitwerken.

Onze groepsoutplacement-begeleiding bestaat veelal uit de navolgende onderdelen:

1. Afstemming met de organisatie
Alleen vanuit ‘hecht partnerschap’ en een praktische maatwerkaanpak kunnen wij samen met uw organisatie de outplacementbegeleiding succesvol uitvoeren. Wederzijdse afstemming onder andere ten aanzien van zaken als:

  • duidelijke communicatie tussen uw organisatie en de medewerkers over de beëindiging van de arbeidsrelatie (tijdspad). Essentiële voorwaarde voor succesvolle groep- (en individuele) outplacement begeleiding is dat medewerkers er van doordrongen zijn dat er sprake is van daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsrelatie.
  • mogelijke faciliteiten waarbij u uw organisatie eventueel als springplank naar ander werk mag benutten. Soms kunt u succesvol aan ander werk komen door eerst via een overgangsregeling (bijv. proefperiode) te gaan werken bij een nieuwe werkgever, geheel of gedeeltelijk betaald door de huidige werkgever.
  • voldoende tijd en faciliteiten om actief te kunnen werken aan ‘het vinden van ander werk’ door -gedeeltelijke- vrijstelling van het huidige werk, goede telefonische bereikbaarheid, internet – en email faciliteiten.

Individuele Intake
Gestart wordt met een persoonlijk gesprek om met elkaar kennis te maken, te bespreken wat het begeleidingstraject inhoudt en wat de individuele behoeften zijn. Ook is er een eerste verkenning van hoe de ‘ontslagschok’ is aangekomen en hoe het staat met rouwverwerking.

Start groepsbijeenkomsten
Afhankelijk van de aangetroffen situatie in de intake, de groepssamenstelling en -grootte kan een start gemaakt worden met het begeleidingstraject via enkele groepsbijeenkomsten. Doel daarbij is: het rouwproces faciliteren en versnellen, binding creëren tussen de vertrekkende medewerkers. En middels workshops, oefeningen en praktijkopdrachten elkaar stimuleren om proactief de arbeidsmarkt te benaderen.

Start individuele begeleidingstrajecten
In deze fase wordt u individueel begeleid. Voor ieder wordt een maatwerk aanpak afgestemd op datgene waar u het meest mee gebaat bent. Er wordt in principe gestart met loopbaanbegeleiding en vervolgens concrete stappen gezet richting uw persoonlijke arbeidsmarkt.

Tussendoor: voortgangsbijeenkomsten met (ex)collega’s
Om de voortgang met elkaar te delen en elkaar te stimuleren tot vervolgstappen is het raadzaam dat er voortgangsbijeenkomsten plaatsvinden.

Voortgangsbespreking met de opdrachtgever
Om de voortgang te bespreken hebben we een aantal keren overleg met uw (ex) werkgever. Daarbij nemen wij zaken die u in vertrouwen heeft besproken met onze begeleiders absoluut in acht. In dit gesprek komen puur zaken aan de orde als: het aanscherpen van randvoorwaarden voor succesvolle outplacement, bespreking over mogelijkheden ten aanzien van tijdelijke contracten, stages of andere werkkansen.