Durfaanpak: de succesfactoren

Wij helpen met een aantal succesfactoren om meer durf daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

1. Bewustwording van consequenties van huidige gedrag
Belangrijk is dat mensen die bij ons aan trainingen deelnemen of individueel begeleid worden zich bewust worden van eigen -risicomijdend- gedrag. En onderzoeken wat de voor- en nadelen er van zijn. En zich bewust worden dat ze wat aan de nadelen kunnen doen.

2. Durfperspectief
Het helpt een aantrekkelijk Durfperspectief te creëren. Als mensen zich bewust worden dat het bewust aangaan van risico’s mooie resultaten kan opleveren en leuk kan zijn, kan er een ‘vonk’  ontstaan om het echt te gaan doen.

3. Durf ‘veilig’ maken
De kunst is om nieuw gedrag  zodanig ‘veilig’  te maken dat deelnemers vertrouwen gaan krijgen dat ze het kunnen doen en er zin in krijgen. Dat kan door kleine haalbare stappen te zetten en door goede ondersteuning op de werkvloer. En door zonder angst voor straf te mogen experimenteren met nieuw gedrag. Dat laatste vergt wat, ook van management! Als er straf dreigt, is het durffeest snel afgelopen!

4. Durf echt gaan doen!
Het experimenteren met nieuw gedrag is pas echt en spannend als het in de praktijk plaats vindt. Er dienen spannende praktijkopdrachten te zijn, die besproken, geoefend .. en  uitgevoerd worden. Wij zijn een aanmoedigende stok achter de deur.

5. De kunst van het aanmoedigen
Belangrijk is ‘aanmoedigende’ ondersteuning bij Durfstappen van mensen.  Er moet voldoende ondersteuning zijn om bewust risico’s te nemen. Delen van successen en worstelingen onderling -bijvoorbeeld door intervisie- en goede ondersteuning door de manager creëren een stimulerende bedding om door te zetten. Een aanmoedigende ‘stok achter de deur’: dat is de kunst!